SODALICJA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

Kraków - Zamość - Sandomierz - Nieszawa - Biecz - Cieszanów - Ryszewek - Żegocina - Rzeszów - Budapeszt - Vecses - Chicago

Ku czci świętej
Jadwigi Królowej:


Modlitwa i działanie:

Święta Jadwigo Królowo,
Patronko nasza,
Orędowniczko prawdy i dobra,
Strażniczko chrześcijańskiej kultury
i obyczajów,
Pani piękna i miłosierna,
bądź nam wzorem świętości.
Ty, która patrzyłaś oczyma wiary
i czyniłaś zgodnie z tym,
co Ci Bóg objawił,
uproś nam u Chrystusa, naszego Pana,
wiarę światłą i żarliwą,
i łaskę,
byśmy świadectwem życia i słowem
mogli dzielić się wiarą z innymi.
Amen.OSTATNIO DODANE
1% DLA FUNDACJI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

Posłanie do organizacji
polskich i polonijnych


Z życia
Sodalicji:


Patronat świętej
Jadwigi Królowej:


Wymiana młodzieży:


Współpraca:

Tekst modlitwy jest tutaj


Ranking katolicki

Obraz św. Jadwigi Królowej © prof. Jan Bruzda; Strona © Jan Pociej